Gezondheidssysteem in Nederland.

Hallo, ik ben Fenna en ik zal je informatie geven over het gezondheidssysteem in Nederland.

Het gezondheidssysteem in Nederland staat bekend om zijn toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Het systeem is gebaseerd op het principe van solidariteit, waarbij burgers verplicht zijn om een ziektekostenverzekering af te sluiten en premies te betalen op basis van hun inkomen.

Deze verzekering dekt de meeste medische kosten, inclusief huisartsenbezoeken, ziekenhuisopnames en medicijnen.

De Nederlandse gezondheidszorg wordt gefinancierd via een combinatie van premies, belastingen en eigen bijdragen.